اگرچه امروزه آسانسورها جزء امن‌ترین وسایل جابجایی و حمل هستند،‌ اما در نظر داشتن برخی اصول ساده می‌تواند به امنیت بیشتر مسافران کمک کند. شما نه تنها باید در مورد نحوه‌ی صحیح سوار شدن به آسانسور اطلاعات داشته باشید،‌بلکه باید بدانید در صورت متوقف شدن آن باید چه کاری انجام دهید. لطفا به نکات زیر در مورد ایمنی آسانسور در شرایط مختلف توجه کنید:

در حال انتظار برای آسانسور:

* مقصد خود را بدانید.
* کلید احضار کابین را در جهت مقصدتان تنها یکبار فشار دهید.
* به صداهایی که موقع رسیدن کابین پخش می‌شود و علائم داخل کابین توجه کنید.
* از شرایط لازم موقع سقوط یا حوادث آسانسور اطلاع یابید.
* از درب آسانسور فاصله بگیرید و در کنار سایر افراد بایستید.
* اگر ظرفیت کابین تکمیل بود،‌ سوار نشوید.
* کابین آماده‌ی حرکت را متوقف نکنید منتظر باشید تا کابین دوباره برسد.
* در هنگام آتش سوزی یا سایر شرایط خطرناک سوار آسانسور نشوید و از پله ها استفاده کنید.

هنگام سوار شدن در آسانسور:

* اجازه دهید مسافران قبلی پیاده شوند بعد سوار شوید.
* مراقب باشید ممکن است کابین با سطح طبقه هم‌تراز نباشد.
* هنگام باز شدن دربها مراقب باشید لباس‌تان به در گیر نکند.
* بچه‌ها و حیوانات را به آرامی وارد کنید.
* اگر خواستید درب باز بماند از دکمه‌ی مخصوص آن استفاده کنید.
* سعی نکنید درب بسته شده را به زور باز کنید منتظر حضور مجدد کابین بمانید.
* موقع وارد شدن به کابین کلید طبقه‌ی مقصد خود را بفشارید و سپس اجازه دهید سایرین نیز مقصد را انتخاب کنند.

هنگام شرایط اضطراری

* آرامش خودتان را حفظ کنید قرار نیست اتفاق بدی بیافتد. سعی نکنید از کابین خارج شوید.
* اگر آسانسور بین طبقات متوقف شد،‌ نترسید به اندازه‌ی کافی اکسیژن در کابین وجود دارد.
* هرگز از دیوار کابین متوقف شده بالا نروید.
* از دکمه‌ی آلارم،‌تلفن یا دستگاه مخابره‌ی داخل کابین برای کمک خواستن استفاده کنید.
* منتظر حضور متخصصان بمانید و هرگز از کابینی که به طور غیر نرمال توقف کرده خارج نشوید.
* در صورت قطع برق و مجهز بودن دستگاه به سیستم نجات اضطراری پس از چند لحظه آسانسور شروع به حرکت می‌کند.

منبع: سایت صنعت آسانسور ملی آمریکا